×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KVKK ilke Kararı

Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı

Karara ulaşmak için tıklayınız


04 Şubat 2021 Perşembe